• Telah ditubuhkan sejak tahun 1993
  • Berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Selangor
  • Menjadi ahli persatuan Tadika Malaysia dan Persatuan Tadika Islam Malaysia
  • Metod pengajaran menggunakan
    – konsep mondo (montessori dan glend domen)
    – mengajar bacaan mengikut bunyi huruf/ fonik
    – Integrasi dengan pendidikan Islam